Биографија

                                                                                       БИОГРАФИЈА

                                          ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ

                                                    НАГРАДЕ

                                                 АНТОЛОГИЈЕ

                           ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА И АСОЦИЈАЦИЈАМА

                                     ЧЛАН ЖИРИЈА КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА

                    Антологија савремене српске поезије

            
                     МАНДИЋ У СВЕТСКОЈ АНТОЛОГИЈИ ПЕСАМА О БОЛЕСТИ

                                 MANDIĆ U ANTOLOGIJI PESAMA ZA DECU

                        МАНДИЋ У СРПСКОЈ АНТОЛОГИЈИ ПЕСАМА О БОЛЕСТИ