19. јануар 2017.

MANDIĆ U ANTOLOGIJI PESAMA ZA DECU


                                DETE JE NAJLEPŠA PESMA 
                                          antologija srpskog pesništva za decu

Povodom dva veka stvaralaštva naših pesnika za najmlađe Slobodan Stanišić je sakupio i priredio 200 naših pesnika za decu, koji izlaze pred vas u jednom lepom i luksuznom izdanju.

Na samom početku, tačnije na prvom mestu našeg pesništva za decu, nalazi se Luka Milovanov Georgijević ( oko 1784-1829). Bio je učitelj, pisar, pesnik i dramatičar. Važno je napomenuti- pobratim Vuka Stefanovića Karadžića. Godine 1810. napisao je dve pesme za decu koje su ostale u nezavršenom rukopisu. Naslovi: „ Mojoj deci na Majales“ i „ Na knjižicu za novoljetni dar“ koju objavljujemo na početku ove Antologije. Pesma je pisana starinski, sa mnogo deminutiva, ali, naša je, istorijski veoma vredna. Valjalo bi videti koliko ima drugih naroda u svetu čiji su se pesnici tada obratili najmlađima.


MANDIĆ U ANTOLOGIJI PESAMA ZA DECU


            U Antologiji srpskog pesništa za decu pod naslovom DETE JE NAJLEPŠA PESMA, koja se nedavno pojavila u izdanju Izdavačke kuće BOOK&MARSO iz Beograda, uvrštena je i pesma ONO i OVO Zorana M. Mandića. Inače, ova zanimljiva antologija, čiji je autor Slobodan Stanišić, objavljena je sa idejom obeležavanja 200. godišnjice srpskog umetničkog stvaralaštva za mlade. Stanišić je između korica ovog veoma atraktivnog izbora pesama za decu, koji započinje poezijom Luke Milovanova Georgijevića (1784-1829), bliskog saradnika Vuka Stefanovi'a Karadžića, uvrstio 200 autora i to za svaku godinu po jednog. Stanišić je pesmu Zorana M. Mandića odabrao iz separata objavljenog, pre više godina, u novosadskom Listu za mlade NEVEN. I svrstao je uz pesme najpoznatijih srpskih autora: J.J. Zmaja, Miroslava Antića, Branka Ćopića, Duška Radovića, Miće Danojlića, Stevana Raičkovića, Duška Trifunovića, Pere Zubca i dr.