1. август 2020.

ИСПОД ВРХА ОБЛАКА
ЗОРАН М. МАНДИЋ

ИСПОД ВРХА ОБЛАКА

(Есеј о корупцији призора)

Испод врха
Пика
Леденог брега је
Суштина
Бескраја и
Неверовања
Не ради се у тој
Суштини
О леду или
Структури материјала
Од које је персонално
Саткано неко и нешто
Већ о корупцији
Призора
Који никада
До краја
Не изађу на видело
Нити сазову
Конференцију за медије
Да би се извинили
За учињене пропусте
Зато испод врха
Пика
Света и природе је
Корупција
И више од тога
Корупција корупције


Недеља 7. јуна господње 2020.