18. јул 2017.

ИСПРЕД КУЋЕ У ЧЕЖЊИЗОРАН М. МАНДИЋ

ИСПРЕД КУЋЕ У ЧЕЖЊИ

Испред куће у чежњи у
њеном ометању оглашавањем
мобилног телефонског јава
Један професор књижевности
саопштава дивљење за стихове у
којима се спомиње Сократ
Ван Гог и старогрчки лиричари
Стара ретриверка Асна њуши врхове
мојих покислих ципела
трага за неким мирисом
у чежњи је
можда гладна
синтетички збуњена у храни
Испред куће
паркиран аутомобил можда сања
рђа на њему има снагу подстицања
Међу другим знацима је остали
Свет
закрчен улицом раскопаном с обе
стране


У Монаку (Апатин), 22. септембра 2005. У 17,40 ч.