11. август 2017.

ЗОРАН М. МАНДИЋ ГОСТ ПРВОГ БРОЈА ЧАСОПИСА “МАЛА ПТИЦА“
                                 ЗОРАН М. МАНДИЋ ГОСТ 
                ПРВОГ БРОЈА ЧАСОПИСА “МАЛА ПТИЦА“

                У првом броју, објављеном у априлу 2014., новопокренутог часописа за савремену поезију и прозу „МАЛА ПТИЦА“ у издању Књижевног клуба „Мала птица“, Николе Доксата 18. Београд, који је уредио песник Мирослав Костић Коле, у рубрици „Гости“ објављене су песме ЗОРАНА М. МАНДИЋА (Поезија, Мали (п)огледи 1 и 2, Последњи пут, Можда сам могао другачије и Обраћања, стр. 74-78). Иначе, часопис „Мала птица“ покренут је као сећање и омаж на познатог српског песника МОМУ ДИМИЋА (1944-2008) у чијој  „полиграфској радионици“ поезије, романа, путописа, есеја и драма је настао и његов роман „Мала птица“ са низом авангардних и метафизичких валера.


ЗОРАН М. МАНДИЋ

ПОЕЗИЈА

Није стан за подстанаре
Ни место на које ћеш са
Купљеном улазницом
Она чак и не постоји као предмет слике
ни један непосредан призор не вири из ње
немушта је
неограђена
Расута у ваздуху као невезиви елемент
Удахнеш ли је издахнућеш је

Нема ни једне околности за оне којима не припада