13. јануар 2019.

СВЕТ КОНТУРА – КРУПНА БОРДУРА СЛИКЕ
ЗОРАН М. МАНДИЋ
 
СВЕТ КОНТУРАКРУПНА БОРДУРА СЛИКЕ

Свет контура – крупна бордура слике
миленијумима одолева вирусу оквира.
Он сам је оквир. Бактерија посматрана
Оком микроскопа.
Нагнут над својим најновијим лаптопом
Занесени Бог ћути. Песник будућности,
Помишљам разбиће оквир у парампарчад.

Какво ће нићи ђубриште за њим?
Каква јека парчића, на малом
Простору.


Песма (стр.11.)  из књиге ОКВИР(Центар за културу, Едиција Браничево, Библиотека Дуборез, књига 6, уредник Александар Лукић, Пожаревац, 2011)  

Нема коментара:

Постави коментар