27. јул 2017.

MESTA, SEOBE DUHA, ODLASCIZORAN M. MANDIĆ


MESTA, SEOBE DUHA, ODLASCI

Sada je to Tivat
kroz tunel do Kotora a
onda u čuvenu kišu Risna
Postoje druga mesta
na pola sata
na noć i dan jedno od drugoga
Druga mesta
Druge seobe duha
Odlasci
Uvek se odlazi
Neposlušne brže deportuju
Prebacuju iz kazamata sadašanjosti u
Ludnice budućnosti ili na
Klinike prošlosti
Kiša na putovanjima opere telo
Sapere neke važne linije sa njegove
Trošnosti
Obriše ključne stvari sa lica maske
Tivat
Da
Tivat usred jedne male lične
Svečanosti