19. јануар 2017.

ПЕСАК ТАЈНЕЗОРАН М. МАНДИЋ

ПЕСАК ТАЈНЕ


На самом почетку постања
Граматика језичких
недоумица
мучила је приче о речима
Њихов неусиљени ход ка другим
почецима
штитио их је вртлозима ваздушних
струја
Помогао је да опстану
усред
врта у коме је Бог на махове
вајао портрете њихових тајни
Обележавао предности у њима
да би преостали постали
храна разјарених гладних
тигрова
Када је свануло увео их у неке од
загонетки таме
Показао им је реч
Аутопортрете животиња на зидовима
мрачних пећина
Ватра је била повод за силазак
низ стабло постанка

2.

Кроз уста
тајанствене копрене чула
промилео је песак тајне
Све је почело брзо да расте
дрво и талас
гримаса на лицу
лице на гримаси
Музика ветра одзвањала је за
трпезом таме

3.

У врху трпезе сунце је
међу бројевима
започело расправу
О
Поезији
О придевима боја без
глагола цртежа
Онако како се
Милорад Бата Михаиловић
усудио да у Београду
Паризу и Рашкој
тумачи свет
ратника и
бикова
Смело сликајући есеје о
инерцији и гравитацији
Геометри су за истим столом
будућим археолозима
упућивали загонетне осмехе
Требало је направити
систематизацију уздаха
издвојити знање из поља погледа
Раскрчити шуму емоција
поставити златну греду
Речник појмова

4.

Први који су сишли са
дрвета постања
прионули су на писање књиге о
хору славуја
Хтели су да лете са првацима
претворивши песак тајне у
Пустињу рибара
Свет је тада био лепши од себе

Заборављена лепота ребра незнања