15. август 2017.

ОКВИРИ ЗОРАНА М. МАНДИЋА У СУБОТИЧКОМ ЧАСОПИСУ „ЛУЧА“                            ОКВИРИ ЗОРАНА М. МАНДИЋА 
                        У СУБОТИЧКОМ ЧАСОПИСУ „ЛУЧА“

                У суботичком часопису за културу, уметност и науку „ЛУЧА“, број 4/новембар 2008. год. који издаје Српски културни центар „Свети Сава“ у Суботици, а, као главни и одговорни уредник, уређује Радомир Бабин, објављено је неколико фрагмената (9, 10, 11, 12, 13. и 14.), на странама 61-65) из песмозбирке „ОКВИР“ (Центар за културу, Едиција „Браничево“, Библиотека „Дуборез“, књига 6, уредник Александар Лукић, Пожаревац, 2011.) ЗОРАНА М. МАНДИЋА.


ЗОРАН М. МАНДИЋ


ОКВИРИ

13. 

Постојим само један дан као
једно време
сасвим издвојено у ком
траг душе не престаје да води
тамо где се увек буде пре или после
сваког тренутка и сваког (к)раја
неважан у препознавању оног што ће се
десити у вери у
одбацивању сваке сумње да свет за којим
жудиш има друго лице
презир према нечему што представља фикцију
која својим заводљивим привидима
замагљује истину о свету оквира
претварајући њихову жилаву игру у свети страх
слободне Фидијеве руке са длетом и
Ван Ајкове са четкицом
наспрам лажног апсолута о дирљивој
недодирљивости од које је
Рубљов саливао православна звона а
Николај Берђајев
срицао доктрину о комуналној религији у
којој се (по)стиже духовна и стваралачка
слобода у
идеалном случају у заједништву са другим
Оквирима
упркос полетности модерних достигнућа
Филозофије
Теорија стварности за које
Поезија тврди да не иду даље од ограничене
Рефлексије

начина на који функционише ограничен ум