28. август 2017.

ОКВИРИ У РАЗВИТКУ


                  ДЕЛОВИ МАНДИЋЕВОГ „ОКВИРА“
         У ЗАЈЕЧАРСКОМ ЧАСОПИСУ „РАЗВИТАК“

             У часопису за друштвена питања, културу и уметност „РАЗВИТАК“ Центра за културу града Зајечара, који је уредио Зоран Цвијетићанин, у двоброју 235-236/2009. год, објављено је шест фрагмената (9, 10,11,12, 13 и 14)  из песме „ОКВИР“ Зорана М. Мандића.ЗОРАН М. МАНДИЋ

ОКВИР

10.

А смрт
То најбезбедније место
усред нагости слепе пустиње
мудро крије енциклопедију ванискуственог
У њеним нејезичким речницима оквири су
вероватно упућени на сами себе
онако како песник рашљари космосом
враћа се и трага за недодирљивом
дефиницијом музике
трезне ли се икад богови на
гозбама својих верника