16. август 2017.

МАНДИЋЕВА ПОЕЗИЈА У КРАГУЈЕВАЧКОМ ЧАСОПИСУ “КОРАЦИ“                                   МАНДИЋЕВА ПОЕЗИЈА 
                  У КРАГУЈЕВАЧКОМ ЧАСОПИСУ “КОРАЦИ“

                У часопису за књижевност, уметност и културу „КОРАЦИ“, у броју 1-3/2012, који издаје Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу, а уређује Ивана Максић, објављен је циклус песама ЗОРАНА М. МАНДИЋА под заједничким, илити кровним, насловом „Богатства живе у антисликама“ (Све је крај, Мале уходе, После, Самоћа, Сезона откупа, Ваљево 2008. и Умрети тихо у зору, стр. 48-55)


ЗОРАН М. МАНДИЋ

ПОСЛЕ

Одувек на путу ка вратима ПОСЛЕ
смежурано болесна сумња
штитила ме је више споља него изнутра
Нисмо одлазили по кафанама да би се
опијали непоузданим оптимизмом наде
ПОСЛЕ је измицало у ритуалном плесу сенки
Падале су са озеблим кишама пролазности
једна за другом као жртве у спорним ратовима
Болничари су имали само завоје и по који
кревет за најуморније мртваце
Њихов мир поседовао је достојанство
Тишине спаса
Ревизију за будност неверника
У сећању су све свеске
Нацрти поезије
Нетрпељивост лектора
Незадовољство преводилаца

Незадовољство аутора