15. април 2017.

ДОГОВОР

ЗОРАН М. МАНДИЋ

ДОГОВОР

Изложба је била договорена
Требало је само загрејати
Просторију и
привикнути се
Вани је свежина одавала
своју двосмисленост
у незагрејаном телу
порођена је идеја
У добро замишљеном поретку
и та једна једина
и та изолована
игра
одолела је
двосмисленом договору
Можда је то ипак била
изложба
са добрим поретком у
добро загрејаној соби

(просторији)