01. април 2017.

ДРУГИ
ЗОРАН М. МАНДИЋ

ДРУГИ

Увек је неко
пре и брже
Ни гром нема другу
судбину
ни муња
ни дуга
ни пад сенке
О Њему ништа не знам
нећу да знам
кад увек знам колико и
не знам
Кад увек неко пре и брже
не зна
О првом само првом приличи
да мисли првину
никог да има да пита
без иког
дивљи плач се чује
ил се причињава
слагање
свих сазвучја