31. март 2017.

НЕМА НИ КАПИЈЕ КАД ЈЕ НЕМАЗОРАН М. МАНДИЋ

НЕМА НИ КАПИЈЕ КАД ЈЕ НЕМА

Сачекивачи и сумњивци
не одмичу се од капије
А капије нигде
ни тамо где је свет најтањи
где му кила покрива празнину и
издева имена
Нигде ни језика бољег
ни бољег на два једнака горе
преполовљеног
само нешто као неопрана замагљеност
на стаклу
нешто као ништа
нешто усред помаме за нечим
без чега смо
Нема ни капије кад је нема
Мислим да ме је то нема измислило

да не будем