30. март 2017.

СМРТ ФИЛОЗОФА АЛХЕМИЧАРА
Ентеријер храма Сабор Светих Апостола у Апатину
ЗОРАН М. МАНДИЋ

СМРТ ФИЛОЗОФА АЛХЕМИЧАРА

Снови ткају добар део
нашег живота
марљиво их је проучавао Аристотел а
потом Фројд и Јунг
Свако је имао своју теорију
о томе
колико је недокучив замак
неупамћених снова
Неки су се филозофи подухватили
стварања вештачког сна дејством
алхемије
Такви терористи фантастичне филозофије
завршавају у ужасу који стиже из
интелектуалног делиријума
Они срећнији нестају у убиствима
на улици или као
пијанци умиру у заједничкој соби
неке болнице у Балтимору

насред предметног света