03. јун 2017.

ПЛАЖЕЊЕ ЈЕЗИКАЗОРАН М. МАНДИЋ

ПЛАЖЕЊЕ ЈЕЗИКА

Пристао сам на
позив господара
не поставивши ни један услов
осим да гледам
Свака његова реч дизала је устанак
у ничему
велики цитати падали су ублато
на незаинтересованом сунцу
испаравала су оловна слова и
претила становништву својим отровом
Ни стотине књига натрпаних једна на другу
нису биле његова опозиција
Само је он у ничему плазио свој

Језик