10. јун 2017.

ЗОРАН М. МАНДИЋ У НОВОМ БРОЈУ ЧАСОПИСА БДЕЊЕ

                    ЗОРАН М. МАНДИЋ У НОВОМ БРОЈУ

        
                                  ЧАСОПИСА БДЕЊЕ

            У новом броју 52, април-јун 2017, часописа за књижевност, уметност и културну баштину, који издаје Центар за туризам, културу и спорт из Сврљига, а уређује као главни и одговорни уредник песник Радослав Вучковић, у рубрици Тумачења објављен је текст Приче и песме о равнотежи и крају у себи и другима ЗОРАНА М. МАНДИЋА у коме је критички приказао књигу Приче и песме из краја (Бистрица, Нови Сад, 2017) познатог песника, новинара и издавача Ралета Нишавића из Новог Сада.