08. јун 2017.

МОНОПОЛЗОРАН М. МАНДИЋ

МОНОПОЛ

Хоће ли и ови
као и они пре и они потоњи
писати песме
књиге
Зар ће опет у страшној буци
угушити цвркут
ветра
                воде
                               славуја
Хоће ли већ неко устати против тог
неподношљивог шуштања хартије
Против тог безумног монопола
због ког смо жртвовали части својих
речи и
заборавили да питамо

Коме све то треба