12. јун 2017.

МАНДИЋ У ЗБОРНИКУ РАДОВА О ЖИВОТУ И ДЕЛУ СТЕВАНА ПЕШИЋА
                  МАНДИЋ У ЗБОРНИКУ РАДОВА О ЖИВОТУ 

                               И ДЕЛУ СТЕВАНА ПЕШИЋА

            У Зборнику радова о животу и делу писца СТЕВАНА ПЕШИЋА (Доњи Ковиљ,1936-1994), који је 2013. године објавила Градска библиотека у Новом Саду, а који обухвата радове учесника (Милорада Беланчића, Владимира Гвоздена, Марице Јосимчевић, Лидије Николић, Раше Попова,Рајка Ђурића, Лазе Ћурчића, Исидора Граорца, Славка Матића, Пере Зубца, Зорана Богнара, Гордане Ђилас, Зорана Ђерића и др.) са стручног скупа одржаног 6. октобра 2009. године,  објављен је и текст ЗОРАНА М. МАНДИЋА под насловом „Роман једног путника о хиљаду свемира“.  Зоран М. Мандић је 2004. године  добио књижевну награду „Стеван Пешић“, која је, на иницијативу песника Зорана Богнара установљена 1995. године. Мандићу је ово признање припало за књигу микро есеја МАЛИ НАСЛОВИ (Интелекта, Ваљево, 2004.). Поред Мандића ову награду су добили: Бранко Маширевић, Зоран Богнар, Владислав Бајац, Радивој Станивук, Марица Јосимчевић, Јовица Аћин, Милорад Беланчић, Владимир Копицл, Игор Маројевић и др.                Стеван Пешић у историји српске књижевности биће упамћен као писац велике интелектуалне и духовне радозналости, познат и као неуморни светски путник иза ког је остало жанровски разноврсно дело, а чији опус  чине: песме, драме, приповетке, путописи, романи, есеји, студије и прикази. У једној његовој боиографској белешци истакнуто је да је оригинално, на  снажан, сугестиван и узбудљив начин исписао странице тог опуса, дотичући се у том магичном послу бројних комплексних тема у којима је трагао за смислом живљења, трајања, веровања и писања.