21. мај 2017.

УЗАЛУДНОСТЗОРАН М. МАНДИЋ

УЗАЛУДНОСТ

Узалудна су и она читања
без којих не можеш ни једну ноћ
без којих ти је ноћ саката и неверна
Узалудни су јунаци књига које говоре
О правдама и неправдама
који проливају крв у име својих доказа
Узалудне су и све промашене и непромашене
љубави
у којима писци и песници претражују своја срца
враћају се Богу или се једноставно моле
у подножју каменог кипа разапетог о своју ћутњу
Узалудна су слова без обзира на порекло писма
                                                                              из којег су и
онај део озбиљног живота који почиње с њима
Узалудно је све што наводи на помисао да постоји
мање или више образована срећа, неписмена срећа
А, узалудно је и то кад мораш с другима
кад без себе изричеш суд, кад немилосрдно ловиш

сарађујеш са не - ја