10. мај 2017.

ГАЛЕТЕА И АЦИСЗОРАН М. МАНДИЋ

ГАЛЕТЕА И АЦИС

Или песма о лепоти

Треба певати о лепоти
Без које је свет празан
Сиромашан и непаран
Без лепоте
немогуће је у себи пронаћи
замену
Лепота је
љубичанствено стање срца чак и у
песми дугачкој и обележеној као
аутопут  и високој као онај
планински врх с кога је
љубоморни Киклоп Полифем бацио
камен и
убио Ациса изабраника срца
прелепе морске нимфе Галатее


НЕСЕБИЧНИ ДОДАТАК РУКОПИСУ

                Многи песници, пророци, филозофи и тумачи историје и литературе усуђивали су се да пишу о лепоти као миту или као визуелној страсти. Међу њима су Хомер и Хорације такође визији тог идеала  приносили своје идеје. Галетеа је захваљујући таквим прегаоцима у „кући“ митологије постала један од најузвишенијих примера лепоте жене и личног страдалништва у  сукобу љубави и љубоморе.

На Светог Георгија 2017.