04. мај 2017.

ДУХОВНА ПЕРИФЕРИЈА МЛАДОГ ЛУКАЧА


ЗОРАН М. МАНДИЋ

ДУХОВНА ПЕРИФЕРИЈА МЛАДОГ ЛУКАЧА

Т. С. Лукач
Пензионисани аутор
Приватних и локалних теорема
Коначи свој непромењен глас и
Још увек изучава ухваћен несан
што личи на његове пријатеље
у њиховим неухваћеним круговима
Добар познавалац афино-геометрије
Т. С. Лукач
је преко малих дискретних степеништа
спојио тунелима неухваћене кругове
својих пријатеља
Од материје која је настала
прекопавањем тунела
кроз неухваћене кругове пријатеља
Т. С. Лукач
је завршио лабораторију
за свој несан
одричући се при том непромењеног гласа
пензионисаног гласа
приватних и локалних теорема
Т. С. Лукач
је сада изван домашаја
својих пријатеља
са лабораторијом на периферији
спојених судова

2.

(запис с мора)
Хартија може
да се пресавија
Формира
Да има свој формат
Своју пагинацију
За столом
Под сидриштем
(или на сидришту)
Монтраба
једном ономатоману
који се бавио археологијом
препричавао сам Хермана Хесеа
Студент – Ловац – Постдипломац
заљубио се у Тунису
Говорио сам за столом са
пагинацијом
периферија
у студентском Тунису
младог Лукача и
из угла
прислушкивао разговор с
уметником
Оспоравајући дневник
који никада није водио

млади Лукач