07. мај 2017.

SAHRANIĆE ME LJUDI
ZORAN  M. MANDIĆ

SAHRANIĆE ME LJUDI

Sahraniće me ljudi
koji nemaju zasluge za moje rođenje
za moje posebstvo
za moje fizičke i metafizičke
dodire stvarnosti
za energiju zablude s kojom sam u
čulima slikao portret užasa
Ti ljudi pokopnici
Biće privremeni u svemu
u žalosti
koja je uvek loš epilog saradnje
Bezvredni nacrt svedočenja
Najteže je izdržati
prisustvovanju započinjanja samoće
Večne kao zabluda u
smislu u
propitivanju činjenica o činjenicama
u onom što je daleko od svakog odlučivanja
kao okean od ukupnog sagledavanja
njegove tačke
Malog
maleckog detalja u nesagledivom
Zato odlaskom čovek rešava sebe
do kraja u
svim računanjima neizračunljive uloge sa
simbolima i metaforama
predstavama i zamenama
među razvratnicima i povratnicima u
daći
U krkanluku do povraćanja
loše spremljenih knedli za
one koji se siti mole sa onima
koji će sa moje sahrane
otići gladni u neverici
da sam ikada igde mogao da ih
sakupim ovako nespremne da
poveruju
da sam bio i da mogu bez njih


(Objavljeno u časopisu Rukovet (Subotica), br.4-6/2005. g.)