13. фебруар 2017.

ПОТРАГА ЗА ОРИГИНАЛОМЗОРАН М. МАНДИЋ


ПОТРАГА ЗА ОРИГИНАЛОМ

Ваља рећи да је кључна
чињеница
читање књига које подстичу
откривање текстова
са чијих темеља почињу
њихови мемљиви зидови
Свет се понавља у свакој капи
невидљиве божије крви
Писање је сентиментална игра Бога
са читаоцима
Бог воли паметне читаоце
зато их и награђује књигама
које су други преписали са вером
да ће остати неоткривени
некажњени
Својим исконским страстима
Бог је сковао сложени стил из кога је
настао Први Песник
Врлине нису довољне без чудеса
као ни бајка без басне
зато читај и тражи
уз божију помоћ наћи ћеш Оригинал