18. јануар 2017.

ИРОНИЧНИМ ОСМЕХОМ ПРОТИВ ДУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ
ЗОРАН М. МАНДИЋ

ИРОНИЧНИМ  ОСМЕХОМ  ПРОТИВ  ДУШТВЕНИХ                                                     НЕЈЕДНАКОСТИ


        Портрети младог академског сликара НЕБОЈШЕ СЛАНКАМЕНЦА (1982, Нови Сад), које изложио у Ликовној галерији Меандер у Апатину, имагинирани су у форми истраживања баријера које у свету владају на осетљивој граници између оштро подељених: социјалних, егзистенцијалних, уметничких и других друштвених статуса. Реч је о различито димензионираним форматима цртежа, рађених угљеном и оловком на хартији, на којима се упитно укрштају прикази ликова из света џез музичара и певача, на челу са легендарним Луис Армнстрогом, са пољем портрета из обичног живота, а међу којима један од идиома идеје тзв. одабраног човека заузима Џ. Ф. Кенеди, некадашњи култни председник САД. Посебну драж ове изложбе, чији је аутора основне и мастаерске студије окончао  2010. И 2012. године на сликарском одсеку новосадске Ликовне акдемије у класи Владе Ранчића, представља ауторов  есејморфни аутопоетички текст, који је у каталогу објављен уместо традицинално испразних и досадних увода којекаквих ликовних критичара  тумача. На изложеним радовима сугестивно доминира жеља за сублимирање карактера универзалног, које да би се тако рубрицирало мора да сеже из различитих углова локалних примера, са јасно постављеном дистанцом у односу на ч игру и рабљење препознатљивих стереотипа. Млади сликар је недвосмислено показао слух за градњу и пласирање духа метафоре, као преношења аналогија у најширем смислу у области сваколиког животног миљеа у коме су музика и апострофирани цртеж за време оно што је геометрија за простор. Кроз дух те метафоре млади сликар се критички осврнуо на драматично пропадање света, па отуда и не чуде проруке које је на својим неиделизираним портеретима, имагинирао и формализовао кроз облике грчева, бора и гримаса благоиронично дочараних фигура осмеха са лица егзистенцијално девастираних људи. А, такве поруке све ређе и у Србији допиру из правца уметника и интелектуалаца, нарочито оних добрано навиклих на бројне привилегије, јавне повластице и лагодан живот.                             Академски сликар Небојша Сланкаменац