24. јануар 2017.

POSLE

ZORAN M. MANDIĆ

POSLE

Oduvek na putu ka vratima POSLE
smežurano bolesna sumnja
štitila me je više spolja nego iznutra
Nismo odlazili po kafanama da bi se
opijali nepouzdanim optimizmom nade
POSLE je izmicalo u ritualnom plesu senki
Padale su sa ozeblim kišama prolaznosti
jedna za drugom kao žrtve u spornim ratovima
Bolničari su imali samo zavoje i po koji
krevet za najumornije mrtvace
Njihov mir posedovao je dostojanstvo
Tišine spasa
Reviziju za budnost nevernika
U sećanju su sve sveske
Nacrti poezije
Netrpeljivost lektora
Nezadovoljstvo prevodilaca


Nezadovoljstvo autora