16. јануар 2017.

MISLIŠ DA NE MOGU

ZORAN M. MANDIĆ

MISLIŠ DA NE MOGU

Misliš da ne mogu
Tvorče
Istom ulicom kroz gustiš reči
zahvaćene bolešću jezika
Onom starom lipom sa otiscima
Majke
Pred svanuće
Usred skromne večere sa
prispelim pismom iz budućnosti
Na obodu samoće
napisan predgovor za knjigu
odlazaka
opominje u nečitkom rukopisu
Onog ko piše i Onog koji 
čita
Nepročitane knjige nisu
Gubitnici
Postoje u svom čekanju
Zar im dobri Tvorče nisi dao
samopouzdanje
Miris stare lipe s otiscima ruku
Majke
Autoportret samoće
Ponavljanje večere na tanjiru


Sadašnjosti