23. јануар 2017.

PESMA PORIČE MISAO - ITAKA

                                      
                                                      Boginja Nika na Isteru


ZORAN M. MANDIĆ

PESMA PORIČE MISAO - ITAKA


Previše teksta sa
jedne stranice sna probija do mene.

Sećanje o strahovima iz detinjstva
stižu iz bele jednačine godina
katkad krst do krsta.

Jedva duga, pomislim,
varka da postaju ona
svetiljka što bi da se upali sama od sebe.

Pesma poriče misli o varljivom sećanju
odbija da donese na svet pravu istinu
onoga što sam mislio da je život. O, da.
Neodlučna je dok se iz sebe krije u sebi,
prolećni vrbov prut sa kog se može oguliti kora.

Ljubav otiče kroz san,
bol koji osećam ne dolazi iz bola drugih,
to dobro znam.
O moje strašno nepostojanje u noći -
u samoći poslednje slike
Lične Lirike Intimnog dana


stvarne svakodnevne Itake palanačke teskobnosti.