27. јануар 2017.

СВЕ ЈЕ КРАЈ                     Отварање изложбе "Млади академски српски сликари Америци"
                                                                    Бечеј, 2016.


ЗОРАН М. МАНДИЋ


СВЕ ЈЕ КРАЈ

Они који ме не знају
обогатиће се у незнању
чињеница о постојању
непотребног знања
Облаци ће им помоћи да не
гледају небо
Кретање дуге кроз стешњене
квадрате сна
Тамо где су цветови
несрећнији од полцијских
преметачина изнајмљених
станова
Богатства живе у антисликама
Хране се нијансама
Главобољом самоће
Неприпадника
Само у изузентиним тренуцима
вољна су да ступе у дијалог са
лицемерним подстанарима
Тишине
Све је крај
Рецензије за Речник анђела
Стенограм интервијуа са
Нечастивим
Исказ поремећеног меридијана
Бусола у напуштеној
родитељској кући
Амерички сан на Јужном
Пацифику
Отпуштени Срби из столарских
радионица Пакла
Они који не знају богатији су
на почетку знања о
Зољама које кријумчаре мед о
издајницима количине никотина у
плућима заборављеног Змаја о
Верности неверника пред шалтерима
Банака плаћеника о
Брату који предаје математику на
Институту за васкрсење