29. јануар 2017.

ПОКРЕТ лист младих и за младе, Општинске конференције ССОВ Сомбор
                       Покрет br. 9-10 datum: 0. 12. 1975.


     
                           


                        Покрет br. 5 datum: 30. 9. 1986.
                 Покрет, Godina: 1987 , Mesec: 12 , Broj: 4