17. јануар 2017.

БИБЛИОГРАФИЈА

                   


                       BIBLIOGRAFIJA TEKSTOVA ZORANA M. MANDIĆA

                      BIBLIOGRAFIJA TEKSTOVA O ZORANU M. MANDIĆU

          Ово су непотпуни библиографски подаци добијени од Гордане Ђилас, запослене у  Библиотеци Матица српска у Новом Саду. Она  је један од аутора акредитованог програма Библиографска истраживања и израда персоналних библиографија. У току је израда потпуније библиографије.