08. јануар 2017.

ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИПоезија, проза, есеји и књижевна критика објављивани су у: Политици, НИН-у, Летопису Матице српске, Књижевности, Пољима, Књижевној речи, Вечерњим новостима, Међају, Кварталу, Златној греди, Корацима, Свескама, Руковетима, ОКУ-у (Загреб), Могућностима (Сплит), Видику (Сплит), Осјечкој ревији, Задарској ревији, Гласу омладине (Нови Сад), Индексу (Лист Савеза студената Војводине), Невену (Нови Сад), Студенту (Београд), Сигналу, часопису Мирољуба Тодоровића из Београда, Ликовном животу (Ликовна галерија Стара капетанија, Земун), Даници 2011, 2015. и 2016.год. (Годишњак Вукове задужбине), Заветинама (Мирослава Лукића  алијас Бела Тукадруз, Београд), Крововима (Сремски Карловци), Сенту, Савременику, Браничеву (Пожаревац), Новој зори, Београдском књижевном часопису, Тиси (Бечеј), Повељи (Краљево), Збиљи, Српској вили, Књижевном прегледу, Покрету (Сомбор), Дометима (Сомбор), Сомборским новинама, Трагу (Врбас), Нашем трагу (Велика Плана), Апокалипси (Љубљана), Ромбоиду (Братислава), Овдјету (Подгорица), Стварању (Подгорица), Улазници (Зрењанин), Данасу (Нови Сад), Акту, Птици (Београд), "У сазвежђу књига" Телевизије Нови Сад, на сајтовима Сазвежђа Заветина и другим многобројним сајтовима.