09. јануар 2017.

BRAT I SESTRA VIKI I LIKS


ZORAN M. MANDIĆ

BRAT I SESTRA VIKI I LIKS

Brat i sestra Viki i Liks
na kraju dugogodišnjeg mučnog i
ponižavajućeg traženja zaposlenja
skrasili su se u
Agenciji za formulisanje izgovora
Pošto im je posao na početku hramao
odlučili su se za proširenje delatnosti
propale Agencije koju su dobili na poklon od
pijanog gazde
Gazda Mik im je savetovao da ne žure sa profitom
plašeći se opasnosti nakon upadanja u klinč sa
prepredenim čuvarima državnih tajni
Na poslednjoj tajnoj večeri kod obolelog gazda Mika
hrabra Viki je objavila svoju izdvojenu nameru za
izgradnju fabrike sijalica i reflektora
Svoju ideju branila je uverenjem po kome specijalne                 Tesline sijalice mogu da osvetle i najmračnije
uglove informacija a što će biti                                                          
dovoljna garancija za ubiranje profita i
servisiranje poreza
Nakon kratkotrajnog oklevanja sestrinoj ideji pridružio se
njen brat Liks
večito zakeralo i veliki nećko
mladić koji je tekstove Kafkinih priča iz Fontane tajni
briljantno uporedo deklamovao na engleskom
srpskom i nemačkom jeziku
Nakon palog bratsko-sestrinskog dogovora
gazda Mik je dao novac za registraciju fabrike
Teslinih sijalica u Mičigenu sa pogonima u Norveškoj
Srbiji i Republici Srpskoj
U znak zahvalnosti starom Miku Viki i Liks su fabriku
nazvali Mikov Vikiliks plus Tesla
Ubrzo nakon što je Fabrika sijalica proradila
Liks je u njenom dvorištu dogradio posebnu zgradu
zaštićene lične samoće
Ulaz u nju bio je zabranjem svima pa i njegovoj sestri Viki
Za samo nekoliko godina paganski duh sestre Viki je
poput Aleksandra Makednosnog zagospodario tržištem
svetske svetlosti
U panici od istrebljenja mračni uglovi bežali su sa
jednog na drugi kraj sveta
Ali jednoga dana u neizdrživim napetostima
velike seobe jedan od zanemarljivih mračnih uglova
setio se brata Liksa i njegove zgrade zaštićene samoće
Ubrzo posle tog sećanja na samitu selidbenih mračnih adresa
dogovoreno je da se njihov Vrhovni savet obrati za pomoć
usamljenom bratu Liksu
Liks je njihovo pismo namere analizirao nekoliko meseci
da bi im na kraju analize ponudio podstanarski azil u
jednom od krila zaštićene samoće
Ponuda je prosleđena sa tekstom Liksovih uslova
Po njima
svaki mračni ugao morao je da poseduje lap-top sa nizom
nevidljivih satelitskih veza i prenosa
Ni jedan od uglova nije smeo da ima identifikacioni karton
adresu i spisak navika
Jedenje i kupanje mogli su da obavljaju svako u svojim snovima
Svi oblici ljubavi
druženja i konsultovanja bili su zabranjeni
Za njihovo prisustvo u Liksovom zamku nije smela da zna ni
Liksova sestra Viki
Nakon potpisivanja ugovora o postanarstvu Liks je Visokom
savetu mračnih uglova prosledio listu poslova koje moraju
danonoćno da obavljaju i prosleđuju njemu
Nakon nesrećne smrti sestre Viki Liks je zatvorio Fabriku sijalica
Zamašnim otpremninama nagradio je otpuštene radnike