15. јануар 2017.

ЈАДНИК
ЗОРАН М. МАНДИЋ

ЈАДНИК

Он је увек несрачунљива бројка
сметајући сувишак мањка
светлости
Непопуњен размак у тексту за
успелу
реченицу описа стакла
Виђен је у азилима пропалих
песника
није просјачио
Чувао их се
Некима је показао своје ципеле
Замка за трагове
изговарао би на одласку
Звали су га


Јадник