14. јануар 2017.

ПЕСМА ПОСЛЕ СА ШЕСТ ТАЧАКАЗОРАН М. МАНДИЋ

ПЕСМА ПОСЛЕ СА ШЕСТ ТАЧАКА

Прво цртеж:
Шест тачака
Одвојених у парове
Свуда:
Сводови, апсиде, ходници
Графички прикази
Мноштво фигура
Велики број знакова
Јаме
Песма има своје разлоге
Када се развија и
Када срља
Она није сподоба на
Улицама језика
Нежна је од:
Васпитања, образовања, учења
Не ступа у брак с господарима
Туђих слобода и права
Она је ода цвркуту
Високо усред небеса
Она је Олтар у планини
Недељка Богдановића
Она је увек Она

За себе