15. јануар 2017.

PEREAT


ZORAN M. MANDIĆ

PEREAT

Sada znam da se mogu
Pisati pesme sa starim idejama
U slavu Svetog Duha kao aktivnoj
Božjoj sili
U slavu Boga Janusa kome je
Gaj Julius Cezar posvetio novo
Računanje vremena
Poezija je spoj pirgova
Srca i uma čak i starorimskih Plebejaca
Koji su u trenutku žrtvovanja
Svojih života uzvikivali
Pereat
Dole s njim neka propadne
U pesmi se ne sme olako dići sidro
Zato što pravi pesnici
Čitaocima praštaju a sebi nikada
Kako je o tome savetovao Šekspir
Poezija nije Hemingvejev pokretni praznik
Frojdov kauč ni
Život Kimitake Hiraoka
Sekudanta Jukia Mišime
Zato je najbolje istraživati duboke ponore
Pesnika u njegovom delu pa i u izboru
Smrti pisanja i čitanja
Pesnik treba da se rukovodi sopstvenim ukusom kao
Empedokle kada je skočio u užareni
Krater vulkana Etna
Radnji ove pesme pripada sentenca
Et ita decreverunt omni melius
Kako je glasila uobičajena formula
I tako smo odlučili da je najbolje
Kojom se završavala presuda
Inkvizitorskog tribunala 1573. godine
Kao u slučaju suđenja slikaru
Paolu Kaljariju Veronezeu
Veroneze se nije potčinio
Jednodušnom sudu javnosti
Smatrao je kao Harlod Robins da je javnost
Stara žena koju treba pustiti da

Mrmlja i trabunja