15. јануар 2017.

PREDGRAĐE


ZORAN M. MANDIĆ

PREDGRAĐE


Ne zna se
Jednako odakle
Kuda
Histerija pretpostavki
Greši
Poezija se svela na
Poeziju
Beskonačnog niza
Ispričanih priča
JA
Na sažaljenje
Pravila života
Razmena izvan
Ekstremnog
Telesnog okruženja
Predgrađe
Duše pevanja o
Cvrkutu
Hartija bez tela
Ne dodaje duši
Dušu
Smeh priča u
Palimpsetima
Najbučniji je u
Pomenima peska i
Tajne
Okean je predgrađe
Okeana
Pustinja pustinje
Glas glasa
Da li naglasiti
Predgrađe predgrađa
U gradovima Poezije
Muzika naseljava
Poslednje kutije čula
Cenjka se u neispitanim
Lavirintima strasti
Bezdani bezdani
Na sav glas kuka
Zamonošena umetnost
Među spremačicama njenog
Predgrađa
Najplaćenija je

Poezija