14. јануар 2017.

RASUTE STVARI


ZORAN M. MANDIĆ


RASUTE STVARI

Podsetnici na raznobojnim
papirićima
Zelene i žute fascikle
Dnevnici
Moji dokumenti
Moje slike
jedan i dva
Deo u iznajmljenom stanu
Deo kod kćerke
Deo u depou
Na netu su unete poslednje
Odrednice
Sahraniće me ljudi
Malo srce
Hteli mi to ili ne da
priznamo
Okviri
Gospođin vir
Mali naslovi
Ušinuto vreme više
ne okreće glavu
Ne vredi na jednu gomilu
sakupiti

Rasute stvari