15. јануар 2017.

КИШЗОРАН М. МАНДИЋ

КИШ

(Предговор за издање сабраних дела
Данила Киша)

Тек је сада зверски подло
Кад га нема
Кад га ето негде тамо
На другоме месту
Нешто страшно својта и
Чинима новог принца
Опчињава и
Ватрама бистри око
Непоновно
Загледано у просторе царског
Реза
Господског да л рачуна или тајне
Ил питања за све јетког
Ко ће опет тако јасно
Тако мудро
Из ничега трн вадити
Труном судбу отамнити и
Све опет као пре
Правом речи насловити
Звезде кажу
Јеврејскога
Црногорског
Православног
Краља речи некуд дају
У мртвијех да је више без логора и
Без страсти тираније Јосифове без
Могуће друге судбе која гази
Која смелом живот не да
Да л је подло кад је тако


Кад га нема а има га