14. јануар 2017.

OKOZORAN M. MANDIĆ

OKO

Oko je nasilje značenja
jedne reči
Oko sebe
Oko kosmosa
Oko-lo
U krugu oko je krug
Sebično mesto
Poezije
Turnira reči
Slagalica
Puzli
Samo unutrašnje oko
izbor je zabranjenih slika