14. јануар 2017.

PESMA SAKRISTIJA

ZORAN M. MANDIĆ

PESMA SAKRISTIJA

Pesma je sakristija
Nekada
Sacijabilni tekst
Erotizovana dijagnoza
salpingitis
Upala jajovoda
upisana u knjizi
sakramenata
Sofističkog rečnika o
Sodomi i Gomori
ili
Sociologiji (raz)vrata sa
lukavo lažno izvedenim 
zaključcima iz
nepoznatih premisa
Skulirani skribenti
kupuju sofre ćutanja
Za vreme pisanja postaju
Grbavci
U istoriji ruža
niko ih ne spominje
čak ni u rubrici
Neosolfarzana
Leka protiv sifilisa
Svrab prave pesme
nekontrolisano
širi polen zaborava na
jadna piskarala