08. јануар 2017.

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА И АСОЦИЈАЦИЈАМА


Члан АИЦИЛ-а (Асоцијације књижевних критичара Европе са седиштем у Паризу), Удружења књижевника Србије, члан-сарадник Матице српске Нови Сад, Удружења новинара Србије, Међународне федерације новинара (International Federation of Journaliste), Друштва књижевника Војводине у коме сам у више наврата био члан Управног одбора, председник Комисије за пријем нових чланова, члан и председник жирија награда Бранкова и Књига године ДКВ и стални сарадник часописа "Златна греда" Друштва књижевника Војводине.