24. фебруар 2017.

ЗОРАН М. МАНДИЋ У ВЕКОТРАЈУ ЛАЗЕ КОСТИЋА


ЗОРАН М. МАНДИЋ У ВЕКОТРАЈУ ЛАЗЕ КОСТИЋА


            У књизи Векотрај Лазе Костића коју је на 280 страна приредио Хаџи Зоран Лазин, а која садржи песме и, у мањој мери, прозне записе и изводе из студија о песнику Лази Костићу заступљен је и ЗОРАН М. МАНДИЋ са песмом ЧИТАОНИЦА. Мандић се тако нашао у кругу истакнутих српских песника: Гвидо Тартаља, Бранко Миљковић, Васко Попа, Стеван Раичковић, Бранислав Петровић, Перо Зубац, Небојша Васовић, Владимир Копицл и др. Ово антологијско издање, под покровитељством Секретаријата за културу АП Војводине, објавио је 2010. године Завод за културу Војводине са седиштем у Новом Саду.