20. фебруар 2017.

МANDIĆ U ANTOLOGIJI                                МANDIĆ U ANTOLOGIJI


            U prvom broju 1-2009., novopokrenutog beogradskog književnog časopisa ANTOLOGIJA, koji uređuje Milan Radulović Radule, objavljene su pesme somborskog pesnika ZORANA M. MANDIĆA. Koncepcija časopisa Antologija sadržana je u ideji da objavljuje najbolje pesme autora srpskog pesničkog jezika objavljenih u prethodnoj godini na stranicama knjiga, časopisa, novina i elektronskih medija. U prvom broju Antologije objavljene su pesme štampane na stranicama navedenih glasila u 2008. godini., kao godišnje stvaralaštvo antologijske vrednosti autora u Srbiji i pesnička ostvarenja pesnika Srba koji stvaraju u svetu. U časopisu su u biografskim odrednicama autora izostavljeni podaci o obrazovanju i primljenim nagradama. Stvarne vrednosti zastupljenih pesnika predstavljene su u njihovim objavljenim pesmama. Zoran M. Mandić je zastupljen sa dve pesme LEGENDA (Seni  mog brata Dušana) i RASUTE STVARI objavljene u dodatku Kultura beogradskih Večernjih novosti. Pesme Mandića u 2008. godini pojavile su se na stranicama više časopisa i novina: Letopisa matice srpske, Koraka, Povelje, Politike, Večernjih novosti, Kvartala i dr. U ANTOLOGIJI pored Mandićević stihova objavljene su i pesme: Aleka Vukadinovića, Miodraga Pavlovića, Jovana Zivilaka, Dragana Jovanovića Danilova, Saše Jelenkovića, Radmile Lazić, Novice Tadića, Slobodana Zubanovića, Marije Knežević, Saše Radojčića i dr.