13. фебруар 2017.

БРИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ


      Зоран М. Мандић и Душан Чекић сниматељ РТВ на снимању Варошарија 2007.


ЗОРАН М. МАНДИЋ


БРИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ

Учинити од себе оно што се попут
Касете да извадити из брлога детаља
Од оног кога заводе у књиге дошлих
Отишлих, несхваћених и отпуштених
Осуђених и болесних
До свих начина на којима се подиже нож
Ставља у уста хлеб
Узима жена
Пише или преводи песма
У извесном смислу значи сачињавање
Списка
Свих значењских и филозофских
Непотребности
Кињење због незнања имена и дужина путева
Којима вода испод пролази и пењење се изнад
У око као у какав океан
У сиву мрежу на реакцију нетрпељивог
Оног који се одупире и не престаје
У питању је спас биографије
Од силног замора њених рачуна
Знакова и мера којима се једна мери
Другом
Као тек пристигли парадајз на
Сељачкој пијаци изван града
На периферији умишта
Сести у столицу без украсног наслова
Мислити на касету
Коју треба извадити из брлога детаља
Међу којима се не разазнају од прахова
Крхотина и љуспица
Загубљених између умишта и
Недосегнутог