13. фебруар 2017.

САМОУБИСТВО



ЗОРАН М. МАНДИЋ

САМОУБИСТВО
есеј о (иза)зову



            Фалус је цев сваког ватреног оружја. Који у устима панично споји све шупљине у једну. У том тренутку обе хемисфере мозга алгебри дода- ју анализу битка. Прасак је, само, друго стање смисла, који почива у ирационалној коначности јединице времена. Нису, зато, сви исти када се одлуче да ставе тачку. На себе.