18. фебруар 2017.

ОТКУПЗОРАН М. МАНДИЋ

ОТКУП


Како откупити Песме
избавити их из лицемерја
Језика
удруженог са осећањем дубине
која увек недостаје Свету
Његовом коцкарском духу
Игри слагања слојева
измишљеног
Времена
Смени династија простора и
интерпретација пописа
на којима је
увек неко Неко
Зрак
Сенка
Траг
Запета
Разглављен цртеж у
разобрученом
Пореклу Света
Његове немоћи у одмеравању
Снаге са гравитацијом
Поезија је грешка с којом се
живи у сентименталном прегратку
Душе
У ритмичком шкопљењу Мелодије
Превртљиви перачи руку
панично беже из
Поезије
Укрцавају се на бродове
Прозе
Нуде се Језику за мале паре
На новим пословима
раде најпрљавије послове чишћења
подова и плафона
Аутобиографије
Неодговорни читаоци купују
смеће из њихових радионица
Нико да се сети Расправе у којој
Монолог ступа у Дијалог
Поезије са ветром и месечином
У издвојени Шум
њеног Срца
заробљеног цинцарским хипотекама
изможденог Језика
Како са таквим теретима у откуп
Поезије
Како до њене неопорезованости на
издисају Ваздуха
на дуплом дну Гравитације са
њеним разорним ругањем
Филозофима и Есејистима
Да ли је Поезија заустављена на прагу
Приче о смаку Језика
Како до тог сазнања пре њеног

Откупа