19. фебруар 2017.

БРИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ
ЗОРАН М. МАНДИЋ

БРИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ


Учинити од себе оно што се попут
касете да извадити из брлога детаља
од оног кога заводе у књиге дошлих и
отишлих
несхваћених и отпуштених
осуђених и болесних
до свих начина на којима се подиже нож
ставља у уста хлеб
узима жена
пише или преводи песма
у извесном смислу значи сачињавање
Списка
свих значењских и филозофских
Непотребности
кињење због незнања имена и дужине путева
којима вода испод пролази и пење се изнад
у око као у какав океан
у сиву мрежу реакција нетрпељивог
оног који се одупире и не пристаје
У питању је спас од биографије
од силног замора њених рачуна
знакова и мера којима се једна мери
Другом
као тек пристигли парадајз на
Сељачкој пијаци изван града
на периферији умишта
Сести у столицу без украсног наслона
мислити на касету
коју треба извадити из брлога
Детаља
међу којима се не разазнаје од
Прахова
крхотина и љуспица
загубљених између умишта и


Недосегнутог