06. фебруар 2017.

ЗНАЊЕ

ЗОРАН М. МАНДИЋ


ЗНАЊЕ
(мали есеј о закаснелости)


Знам
На почетку нисам разумео
смисао рекапитулативног
Погледа
Гледали смо се у недоумици
Достојевски наспрам Шекспира
испред мртвачког ковчега
старице с којим је отпутовала
Моја Мајка
Кроз стиснуте зубе
пустио сам неколико разглављених
Реченица
Заборав је сада ревизор
коме у ратама враћам дуг
Речи
кроз које памтим неодигране улоге
Белину остављену на неисписаним
табацима хартије
Међу злим зверима
Рекапитулативног погледа
преметнутог у неразумљиви говор
Песме
са перачима воде
пресахлог (са)знања