02. фебруар 2017.

ACCORDING MEMORY MILICE MANDIĆ

   
                        Milica Lavrnić Mandić, slika LIKOVI (ulje na platnu, 100x120)
                            LIKOVNA GALERIJA STARA KAPETANIJA ZEMUN

Sombor, 2007.      
ČASOPIS LIKOVNI ŽIVOT 
br.117/118
god. XIX
APATIN
Zoran M. Mandić

MILICA MANDIĆ, slike

            Slike Milice Mandić se vide, prepoznaju i identifikuju iznutra kao according memory (crteži po sećanju). U sferi izmeštenog (među)prostora i akauzalnog (među)vremena. Ona je na njima posvećena evociranju mita punoće u ljudskoj kulturi i egzistencijalnoj poziciji modernog subjekta. Na
momente zaklonjenog maskom, ali ne samo kao magijskim rekvizitom pomoću koga maskirani treba da se oslobodi svoje ličnosti. Depersonalizuje i dobije moć u borbi protiv: duhova, demona i ljudske pakosti, a naspram božanstva svetlosti, koja ima dva kraja, kao ogledalo. Prvi koji ide od bezbojnosti do žutog sažimanja, drugi, koji je temelji ispod prvog u modroljubičastom, kao sumrak nad močvarom, kao spoj dva elementa principa univerzalne alhemije: muškog i ženskog, tvrdog i isparljivog, u "živom zlatu" cinobera.
           A povrh svega ili auch das noch, kako je to slikovito umeo da izgovori Franc Kafka, na ovim se platnima Miličin dar oslobađa prinuda trenutka i prigoda, sučeljavajući govor svog kolorita i u njemu naseljenih likova i figura, sa intenzitetima smisla u ozračju nostalgije za puninom bića i bića slike u
provizorju sveta i njegovih udesa. Takva dela zato i odbacuju jeftinu likovnu zvukovnost, mirisnost, i pevljivost, kao i bezprizorno džeparenje oko tuđih štafelaja, po istorijama i meniima umetnosti i njihovog pamćenja. Sugestivno pridružuju svog tvorca profilu kultivisanog senzibilnog autora čija je percepcija zahvaćena složenim i gustim zvukovima imaginativnosti.


          Negde na dnu "činija" ovih slika je sve ono što je njihov autor, koji je suvereno ovladao kanonima i ritmovima crteža i slikarske tehnike, osećao i pamtio u žudnji za dočaravanjem lika celine sveta i savršenog poretka stvari i njihovih fragmenata u njemu. U correspodancesu geometrije lica i snova gde je suština slikarstva tajna pred kojom posmatrač mora da se oslobodi lažnog traga i sliku posmatra kao pikturalni zapis, koji nije ostvaren da bi se odgonetnuo, pogotovu što je slika koncipirana da stvori stanje, prožme te ili ne.